Inzicht en geld terug

 

Salaris-scan voor inzicht in het potentieel aan financiële voordelen en stimuleringsmaatregelen.

De sociale zekerheid in Nederland is een complex stelsel van wetten en regels. De praktijk leert dat veel werkgevers teveel premies betalen omdat niet altijd bekend is van welke financiële voordelen en stimuleringsmaatregelen ze gebruik kunnen maken.

Wie wil besparen op personeelskosten doet er daarom goed aan alle werkgeverslasten en de onderliggende administratieve organisatie nog eens kritisch onder de loep te nemen. Met een salaris-scan ontdekt u wat u laat liggen.

9 van de 10 scans zijn succesvol! Wat valt er voor uw organisatie terug te halen?

 

Aanpak

 

Bij een salarisscan wordt bekeken of uw organisatie het complete potentieel aan financiële voordelen en stimuleringsmaatregelen wel optimaal benut. De scan richt zich zowel op het werkgeversdeel van het salaris zelf als op het administratieve proces rondom instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.

Wordt er optimaal gebruik gemaakt van subsidies en aftrekposten? En hoe staat het met het al dan niet toepassen van heffing en korting in administratieve systemen?

Kortom: hoe kunt u op basis van de huidige wet- en regelgeving direct besparen op personeelskosten?

 

Ervaring

 

De salaris-scan wordt uitgevoerd door een team van zeer ervaren consultants gespecialiseerd in sociale verzekeringen en fiscale wetgeving.

 

Ná de salaris-scan

 

Na de salaris-scan; hoe kunnen wij u nog structureler helpen?
Borgen van de regelingen in uw eigen HR processen middels de Sensus-methode.  Optimaliseer uw processen.

salaris scan abonnement. Jaarlijkse terugkom/consultancy dag gericht op de nieuwe regelingen van dat jaar.